Toplumsal Ahlak

Ahlak, insana doğuştan gelen yani fıtratı üzerine olan özelliklerinden kaynaklanır. Bu özelliklerin bazıları doğuştan, bazıları ise çevresel faktörler yardımıyla yani;

Devamı