Bilim Adamları Ve Buluşları

Alexander Fleming (1881 – 1955)

Alexander bir gün  evinde farklı bir  bakteri deneyi ile uğraşırken birden kültür çevresinde oluşulan küf mantarlarının etrafındaki bakterilerin gelişemediğini gözlemledi.
Bu küf mantarının bakterilerin çoğalmasını engelleyen bir madde salgıladığını saptayan Fleming bu maddeye “penisilin” adını verdi.
Böylece bakterilere karşı antibiyotik kullanımını başlattı.

Alexander Graham Bell (1847 – 1922)

Abd asırllı iskoçlu. Bell ailesi yıllar boyunca güzel konuşma ile ilgili  çalışmış bir aileydi.
Bu ailenin üyelerinden biri olan Graham Bellde çalışmalarını sesin karşıya iletimi ve  iletişim kurma üzerinde yoğunlaştı.
Bunun karşılığı  olarak 1876’da yılında telefonu icat etti.
Graham Bell sayesinde hayatımıza giren cep telefonları günümüzde en çok kullanılan ve en ihtiyaçlarımızdan birisi haline gelmiş bulunmakta.

Alfred Wegener (1880 – 1930)

Alman metorolog ve yerbilimci. Kıtaların oynaması kayması kuralını  ortaya attı.
Wegener ilk olarak tüm kıtaların Pangea isminde sadece tek bir kıta olduğunu sonradan parçalara bölünüp dağılarak zamanın geçmesiyle günümüzdeki yerlerine ulaştığını söylemiş bulunmakta.
Kuzey Kutbu’nun araştırılmasına büyük  katkıları oldu.

Blaise Pascal (1623 – 1662)

Fransız matematikçi fizikçi ve felsefeci. Küçük yaşlardan beri bilimle uğraşan Pascal 16 yaşında “Konikler Üzerine Deneme” adlı kitabı yazdı.
18 yaşında bir hesap makinesi icat etti. Atmosfer basıncı sıvıların dengesi hidrolik pres aritmetik üçgen konularında birçok çalışması var.
Fermat ile birlikte olasılıklar hesabını da buldu.

Cahit Arf (1910 – 1997)

Türk matematikçi. Doktora yapmak için gittiği Almanya’da matematikçi Helmut Hasse ile birlikte önemli çalışmalar yaptı.
Bu çalışmalar sonunda matematikte Hasse-Arf Kuramı’nı geliştirdi.
“Arf değişmezi” “Arf halkaları” ve “Arf kapanışları” gibi adıyla anılan matematiksel terimleri bilim dünyasına kazandırdı.
TÜBİTAK’ın kuruluşunda önemli rol oynadı.

Edwin Hubble (1889 – 1953)

ABD’li astrofizikçi. Güneş Sistemi’ni barındıran Samanyolu’ndan başka gökadalar da bulunduğunu saptadı.
Yaptığı gözlemler sonunda gökadaların aralarındaki uzaklıkla bağlantılı bir hızla birbirlerinden uzaklaştıklarını buldu.
Bu evrenin genişlemekte olduğu düşüncesini destekleyen bir keşif oldu.

Feza Gürsey (1921 – 1992)

Türk kuramsal fizikçi. Matematiksel fizik ve yüksek enerji fiziği üzerine çalışmalar yaptı.
Çalışmalarıyla 1968’de TUBİTAK Bilim Ödülü 1977’de Oppenheimer Ödülü 1979’da Einstein Madalyası ve ilerleyen yıllarda çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödüller ve onursal doktoralar kazandı.

Galileo Galilei (1564 – 1642)

İtalyan fizikçi gökbilimci ve yazar.
Bütün cisimlerin yere aynı hızda düştüğünü keşfetti eylemsizlik ilkesini ilk kez formüle etti.
Sarkacın salınımlarındaki eşzamanlılığı saptadı.
Teleskop kullanarak evreni gözlemleyen ilk kişi oldu.
Dünya’nın Güneş çevresinde döndüğünü söyledi ama Engizisyon’un baskısı altında bu görüşünü geri almak zorunda kaldı.

Gregor Johann Mendel (1822 – 1884)

Kalıtımbilimin öncüsü Avusturyalı botanikçi.
Bitkiler üzerinde yaptığı çalışmalarda bir türün özelliklerinin kalıtım yoluyla sonraki kuşaklara aktarıldığını buldu.
Mendel’in öne sürdüğü ilkeler 20. yüzyılın başlarında yapılan deneylerle doğrulandıktan sonra kalıtım kuramının bütün canlılar için geçerliliği saptanarak biyolojinin temel ilkelerinden biri haline geldi.

Guiglielmo Marconi (1874 – 1937)

İtalyan fizikçi ve buluşçu. İlk başarılı telsiz telgraf sistemini geliştirdi.
Kısa dalga radyo iletişimi üzerine yaptığı çalışmalarla modern uzun erimli radyo yayımcılığının gelişmesini olanaklı kıldığı için radyonun babası olarak bilinir.
Başka bilim insanlarının katkılarıyla geliştirilen radyo televizyonun bulunuşuna dek en önemli kitle iletişim aracı olarak kaldı.

İhsan Ketin (1914 – 1995)

Türk bilimci. Tüm Türkiye’de yaptığı çalışmalar sayesinde ülkemizdeki deprem tehdit bölgelerini belirledi.
Kuzey Anadolu Fay’ının yapısını  tanımladı. Anadolu’nun batıya doğru kaydığını ortaya koyan da odur.
Çalışmalarıyla yerbilim alanında birçok gizli bilinmeyene ışık tutan  Ketin bu alanda başarılı öğrenciler de yetiştirdi.

Yönetici

Merhaba ben Enes Ulusoylar.2002 yılında Çankırıda doğdum. Çankırı Hacı Murad-ı Veli lisesinde okuyorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir