Edebiyat Nedir?

Edebiyat Nedir?

Edebiyat, şahsın duygu ve düşüncelerini, kendine has bir dil kullanarak, estetik kurallar çerçevesinde, yazılı veya sözlü olarak dile getirmesidir.

Edebiyatın Konusu

Yazar ve şairlerin ortaya koydukları yapıtları ele alıp işledikleri her şey, edebiyatın konusunu oluşturur.

Edebiyatın Özellikleri

  • Edebî eseri okuyanı etkilemelidir.
  • Anlatımı güzel, düşüncesi dayanıklı ve özlü olmalıdır.
  • Konusu; ait olduğu toplumun ve yazıldığı dönemin özelliklerini yansıtmalıdır.
  • Eser zamanın filtresinden geçtikten sonra toplumca anlaşılıp beğenilmelidir.
  • Duygu ve düşünceler belli bir edebî türe uygun olarak anlatılmalıdır.
  • Eser estetik ölçüler içinde, belli bir sanat anlayışıyla yazılmalıdır.

Edebiyat Tarihi ve Önemi:

Bir milletin çağlar boyu oluşturduğu sözlü ve yazılı dil ürünlerini ve onların yazarlarını bilimsel bir yöntemle tarihi akış içinde inceleyen bilim dalına edebiyat tarihi denir.

Edebiyat tarihi bir milletin geçmişteki düşünce yapısını, dünya anlayışını, kültür ve uygarlık birikintisini yeni kuşaklara aktarır. Böylece kuşaklar arasında köprü kurarak yeni kuşakların daha iyiyi, gerçeği, güzeli keşfetmelerine yardımcı olur.

Edebiyat Türleri

Edebiyat türlerini önce ikiye bölmek mümkündür. Birincisi nazım, ikincisi nesirdir. Nazım belli bir ölçü,değer ve kalıp esas alınarak üretilmiş edebiyat eserleridir. Ya da kısaca bütün şiir ve şiirsel metinlerdir. Hece vezni gibi muayyen bir kalıp ve ölçü kaygısı güdülerek yazılır. Nesir ise serbest, ölçüsüz düz yazıdır. Nazım umumi olarak bütün şiir türlerini kapsar. Nesir ise [edebiyat]ın şiir dışındaki tüm biçimlerini kapsar.

Kelime Kökeni

Arapça ˀadabiyyāt أدبيّات  “‘dini veya bilimsel nitelikte olmayan yazın etkinliklerinin tümü,’ belles-lettres” sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça Adb kökünden gelen ˀadab أدب  “1. görgü, usul, konuk ağırlama adabı, 2. yaşam tarzına ilişkin hikaye ve gözlemlerden oluşan ve Arapçada 8. yy’dan itibaren yaygınlaşan yazın biçimi” sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için edep maddesine bakınız.

Yönetici

Merhaba ben Enes Ulusoylar.2002 yılında Çankırıda doğdum. Çankırı Hacı Murad-ı Veli lisesinde okuyorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir