İletişimi Düzgün Kullanma

Değerli okurlar, bugün ilkini gerçekleştireceğim makalemde sizlere iletişimin öneminden bahsedeceğim. İletişim; duygu, düşünce ve tüm değerlerin etkili bir şekilde karşı tarafa yazıyla veya sözlü olarak aktarılmasıdır. Bu aktarma sırasında yazının veya sözlü ifadenin estetik bir zevk uyandırmasına da edebiyat denir. Yazı ilk olarak milattan önce 3500’lü yıllarda Sümerler tarafından bulunmuş ve Mısırlılar tarafından geliştirilerek de çivi yazısı bulunmuştur. Zaman içerisinde gelişerek ve çoğu devlet kendi  alfabesini -yazısını- geliştirerek günümüzde birçok dil mevcut hale gelmiştir.

Yazı veya karşı tarafla iletişime geçme isteği bazı çalışmaların olmasına neden olmuşlardır. Örneğin duman ile haberleşme iletişim için o dönemin şartlarına göre ne kadar önemliyse  veya Osmanlı İmparatorluğu döneminde devletler arası veya sefarethaneler arası telgraf nasıl öneme sahipse, günümüzde de “sms” ve “whatsapp” gibi iletişim servisleri de o denli öneme sahiptir. Eski zamanlara oranla iletişim günümüzde daha kolay olmaktadır fakat eskiden olan iletişim uzakları bize yakın ederken günümüzdeki iletişim ise bizi yakınlarımızdan uzak etmektedir, mesela  eski zamanlarda mektup kullanılarak yazılan iletişim uzaktaki akrabaları veya askerdeki erleri sevindirirken, günümüzde de bazı gençlerin kendi iradesine sahip olmamasına bağlı olarak gelişen saatlerce kendini telefondan alamama durumu, tıp literatürü tarafından nomofobi hastalığı olarak adlandırılmaktadır.

Buradan da anlaşılacağı üzere iletişimin amacının dışına çıkmaması, düzgün ve sağlıklı bir şekilde iletişimin gerçekleşmesi açısından büyük bir önem arz etmektedir. İletişimde etkili ve düzgün konuşmada önemli olan bir diğer husus ise hiç şüphesiz sen ve ben dilidir.

Ben dili, adından anlaşılacağı üzere “ben” yani konuşmanın merkezinde  kişinin kendisinin olduğu ifadelerdir. Kişiyi yargılamadan düzgün bir şekilde iletişim kurulmasını sağlar, kişiyi savunmaya değil, karşılıklı müzakere etmeye yönlendirir. İletişimi güçlendirir.

Sen dili ise, kişiyi yargılamaya sevk eder, müzakereden çok savunmaya geçirir, iletişimi zedeler ve kişinin olaylara ön yargıyla yaklaşmasına sebep olur.  Son birkaç şeyden bahsetmek gerekirse, özetle iletişimde bulunmak gerekirken, zamanlı etkili ve verimli kullanmak gerekir, irademizi düzgünce kullanıp zamanı verimli harcamamız gerekmektedir ve ben dili kullanmaya dikkat etmeliyiz.

6 comments

    1. Her zaman bilim ve fen alanında ilerlemenin yanında olan, geleceğimizin yalnızca teknolojiyle ilerleyeceğinin farkında olan değerli Enes kardeşim, sizlere teşekkür eder, sizleri de çalışmakta olduğunuz yazılım konusunda başarılı olmanızı dilerim.

  1. Sayın Abdurrahim Karataş’ı bu değerli makalesini ulutekno.net sayfamızda paylaştığı için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

  2. Hocam çok başarılı bir yazı olmuş. Özellikle şu gençlerimize hayatı tanıtmalı, gerçeklerle yüzleştirmeliyiz. Ebeveynlerinde bu konuda çok dikkatli ve hassas olması gerekmekte. Yazınızı baştan sona okudum kısa, akıcı ve öz bir yazı yazmışsınız. Çok hoşuma gitti inşallah devamı gelir. Takipteyim…

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir