Toplumsal Ahlak

Ahlak, insana doğuştan gelen yani fıtratı üzerine olan özelliklerinden kaynaklanır. Bu özelliklerin bazıları doğuştan, bazıları ise çevresel faktörler yardımıyla yani; aile ortamı, arkadaş çevresi ve içerisinde bulunduğu toplumun psikolojik durumundan kaynaklanır. Tabi ki insanın eğitiminde ahlak, yadırganamayacak derecede öneme sahiptir. Dünyanın var oluş süresinden itibaren, iyi ile kötü çatışması her zaman olmuştur. İyi safını ahlak erdemi takip ederken kötüyü ise her zaman ahlaksızlık, zulüm, adaletsizlik ve tüm kötü zaaflar takip etmiştir. Ahlak, İslam dininin de hassasiyetle dikkat ettiği bir meseledir, öyle ki Yüce Allah bir ayeti kerimesinde Peygamberimiz  H.Z. Muhammed (sav)’i kastederek, “Sen elbette yüce bir ahlak üzerinesin.” (kalem 4) buyurmuşlardır. Ve bizlerin ahlaklı birer bireyi ve toplumu oluşturmamız istenmiştir. Ne yazık ki bu denli öneme sahip olan ahlak,  günümüzde yeteri kadar korunamıyor ve bazı kişi ve gruplar tarafından yozlaşmaya uğratılmaktadır. Toplumsal ahlakın korunmasına yönelik alınan tedbirler ne yazık ki başarıya ulaşamıyor ve hak ettiği itibarı sağlayamıyor. Hal böyle iken herkes birbirini suçlamakta, hiç kimse kendine mahal vermemektedir, halbuki bireylerin ahlakı toplumsal ahlakı oluşturmaktadır. Günümüzde, Whatsapp, Youtube, Instagram gibi sosyal medya siteleri üzerinden ahlaksızca paylaşım yapılmakta ve ne yazık ki sanal ağlar ve sosyal medya üzerinde ahlaksızlık had safhaya ulaşmaktadır. Değerli kardeşlerim, gelin ve bu gidişe bir dur diyelim. Elbette toplumsal ahlak, kişilerin ahlakından oluşmaktadır, o halde bir iki kişiyle değil, topyekûn bir şekilde ahlaksızlıkla mücadele etmemiz gerekmektedir. Günümüzde hızla gelişen teknolojiye ahlak yetişememekte veya teknolojinin içinde ahlak pek de dikkate alınmamaktadır. Nitekim peygamber efendimiz de bu konuya dikkat çekmiş ve; “Kıyamet günü mü’minin mizanında güzel ahlaktan daha ağır basan bir şey yoktur. Allahu Teala çirkin söz ve davranışlara buğzeder.”(tirmizi) demiştir. Günümüzde sosyal medya platformunda gezinirken reklam olarak ahlaksızca içeriklerin karşımıza çıkması artık ne yazık ki kaçınılmaz olmuştur. İnsanlar kendilerinin hep iyi yerlerde olmasını ister, fakat çoğu insan kendisini sorgulamaktan kaçınır. İnsanların ahlakını, güvenini, cesaretini ve diğer tüm erdemlerini sorgulaması gerekir ki, toplum da aynı doğrultuda düzelsin. Ünlü felsefeci Eflâtun ise, “Ahlak ve üçkağıtçılık, terazinin iki ayrı kefesinde yer alır; biri çıkarsa biri iner.” diyerek bu konuya dikkat çekmiştir. Değerli kardeşlerim, gelin ve bireysel olarak kendimizi sorgulayalım ve toplumsal ahlak üzerindeki yozlaşmaya son verelim. Son verelim ki, toplumsal ahlak huzura kavuşsun, bireyler ve toplumlar rahat etsin. Geleceğimizin teminatı olan gençler sırtını ahlak gibi güzel bir erdeme yaslayabilsin.

 

KAYNAKÇA

Tüzün, İ. (2015), Ayet ve Hadislerle İslam Ahlakı, 4. Cilt (206)

http://bilozof.weebly.com/ahlak-ned304r.html

https://sorularlaislamiyet.com/guzel-ahlakin-onemi-bir-hadiste-kiyamet-gunu-mizana-ilk-konulacak-sey-guzel-ahlaktir-buyuruluyor

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir